Enebolig Bryn Oslo

Oppslag_Bryn

Furuv23terrengsnitt 001_1 Utsiktmotnord_500Forside_BrynTo brødre eier sammen foreldrenes hus på Bryn i Oslo. Den ene har flyttet ut for lenge siden, men hadde foreløpig ikke fått sin del av arven. Han som fortsatt bor i det gamle huset (lyseblått jfr. foto) vil undersøke mulighetene for å bygge en enebolig til på tomta, for å bruke dette til å kjøpe ut broren.

Tomta er 36m bred og 50m lang og har slående utsikt over store deler av Oslo, inkludert fjordglimt. Den faller bratt mot nord i bredderetningen og har en høydeforskjell på opptil 18m. Tomtas øvre langside (mot sør) er grense mot atkomstvei. Den nedre langsiden (mot nord) ligger like ved kanten av et stup.

Kortsidene grenser mot naboers hager. Mer enn halvparten av tomta, særlig den lavestliggende delen, har et fall større enn 1:3. Denne delen vil ikke kunne oppfylle gjeldende krav for plass til uteopphold.

For å få best mulig utsikt vil vi plassere det nye huset lengst mot nord og lengst ned i bakken. Denne muligheten begrenses av en trasé for kommunalt vann og avløp over tomta i legderetningen, og i praksis kan vi dermed ikke bygge mer enn 11 m nedenfor øvre grense.

Jo høyere med bygningen er, desto bedre er det for å få tilgang til solvarme. I og med at høyder for gesims og møne regnes i forhold til gjennomsnitt av terrenghøyde, kan vi få til fire etasjer med et nokså flatt tak. Dermed kan vi få to etasjer – høyere enn veien – og mot sør. Dette gir brukbare muligheter til å fange solvarme.

Det er krav om to p-plasser, hver på 18 m2, for det nye og for det eldre huset. For nyboligen legges disse på en plattform, i samme høyde som veien og mellom denne og huset.  For det eksisterende huset kan de legges på fylling mot sørvest.

Det er også et anneks på tomta. Broren som bor her, har innredet snekkerverksted i underetasjen på dette. I den øvre har han vintergarasje for motor-sykkelen.  Arkitekten ser gjerne at annekset rives og at det bygges et tilsvarende nærmere veien, men eier vil helst ha det som det er. Svaret blir dermed å trekke det nye huset så langt mot vest at det får fjordglimt mellom eksisterende hus og anneks.

Det tok lang tid å forstå alle utfordringene med denne spesielle tomta, de menneskelige behov og ønsker og å komme opp med en god løsning for et moderne miljøvennlig hus – som fullt ut kunne utnytte den formidable utsikten.  Dessverre ble ikke prosjektet fullført.  Han som bor der synes han ville få eventuelle nye naboer for nær innpå. Han valgte derfor å kjøpe ut broren uten å selge en byggerrett til et nytt hus.Kommentarer er stengt.