Takoppløft Ekeberg Oslo

Oppslag_Ekeberg

IMG_2885_EKEBERG

Mange steder i Oslo er det som følge av gjeldende reguleringsbestemmelser ikke mulig å få tillatelse til tilbygg (bygge på siden).

I noen tilfeller kan man da få mer boplass ved påbygg (bygge høyere).

Dette huset er et eksempel på dette. Det ligger på Ekeberg med storslått utsikt over Oslos sentrum.
Utgangspunktet er en vertikaltdelt tomannsbolig, hvor den ene delen har fått en tredje etasje ved takoppløft.

Gjeldende krav om møne- og gesimshøyder må oppfylles for å få byggetillatelse. Man må også ha et aktivt samtykke fra nabo(er) nærmere 4 m. Bygningen er opprinnelig oppført i siporex. Dette gir spesielle utfordringer for fordeling av laster.Kommentarer er stengt.