Loftsinnredning Malerhaugen Oslo

Oppslag_Malerhaug

Dette prosjektet er dreier seg om en utvidelse av de to leilighetene i 2. etasje i en firemannsbolig til også å omfatte overliggende loft: Dette har tidligere vært brukt til boder og klestørk. Det er gitt rammetillatelse, og byggestart er planlagt høsten 2013. Prosjektet tar utgangspunkt i Loftsveilederen utgitt av Plan- og Bygningsetaten i Oslo.

I og med at dette er en 4-mannsbolig, med fire brannceller, er det nødvendig med egen brannprosjektering og uavhengig kontroll av denne. For at byggearbeidet skal bli så enkelt som mulig er det gjort en detaljert prosjektering av konstruksjoner (se tegning).

De to leilighetene i 2. etasje får nye sportsboder i egne bygg ved utgang. De to i 1. etasje løser dette i kjelleren. De fire opplettene (kvistene) på taket er planlagt med metallkledning i samme farge som taksteinen.Kommentarer er stengt.