Loft på Torshov

Torshov_2

Innredning av loft i eldre bygårder med søknader og bruks- og fasadeendringer er en viktig del av kontorets arbeid. Relativt sett er denne typen søknader ressurskrevende. Først og fremst skyldes det omfattende prosjektering for brannsikkerhet og rømming. I Oslo stilles det også klare krav til estetikk, plassering og utforming av takoppløft, arker og takterrasser.Vanligvis er det bare mulige med terrasser mot indre gård. Prinsippene som styrer loftsutbygginger er gitt i «Loftsveilederen» utgitt av Plan- og Bygningsetaten. Det finnes en tilsvarende veileder for balkonger. Ofte består loftsprosjektene av utvidelse av underliggende leilighet til å omfatte overliggende loft. Dersom det skal etableres separate loftsleiligheter bør innvendig mønehøyde være 4,0 m. Fotoene viser loftsprosjekter i de såkalte Torshov-kvartalene.

Torshov_1

Torshov_4Kommentarer er stengt.