Nabovarsel

Her legges inn opplysninger om pågående prosjekter som skal nabovarsles som et ledd i en byggesøknadsprosess. Vanligvis har man en frist på 14 dager på å kommentere/protestere på slike varsler. Kommentarene skal sendes til ansvarlig søker, det vil si Ekeberg Arkitektkontor, Brannfjellveien 24, 1181 Oslo eller til post@brahus.no.

 


Nabovarsel 185-5                                                 Adresse:  Ekebergveien 230, 1109 Oslo